Розовата спретната къщурка с многото липи отпред,
тука манджа за душата има всеки ден.
Тука под липите стари, в уютните салони какво ще се яде?
За повече предложения на
http://am-gul.com/...