Когато лятото си отива и бавно идва...


Когато лятото си отива и бавно идва есента,
в "АМ-Гъл" няма още есенни листа.
Лятото е още тук, при нас,
идва всеки ден с вас.